Nauczanie matematyki i informatyki

Studia II stopnia, Profil ogólnoakademicki, Studia stacjonarne

Nazwa WYK CW LAB PRA ECTS Egzamin

Rok I, semestr 1

Matematyka szkolna – ISCED poziom 3 0 30 0 0 3 NIE
Informatyka szkolna – ISCED poziom 3 0 30 0 0 3 NIE
Fakultet programistyczny 15 0 30 0 4 NIE
Moduł matematyczny I 15 30 0 0 4 TAK
Geometria 30 30 0 0 5 TAK
Metodologia badań dydaktycznych 0 15 0 0 4 NIE
Język obcy 1 0 30 0 0 2 NIE
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli 0 20 0 0 1 NIE
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Podstawy psychologii dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Kultura języka polskiego z emisją głosu 0 20 0 0 2 NIE
SUMA 60 235 30 0 30

Rok I, semestr 2

Dydaktyka matematyki 15 30 0 0 4 TAK
Dydaktyka informatyki 15 0 30 0 4 TAK
Praktyka hospitacyjna z matematyki 0 0 0 30 2 NIE
Praktyka hospitacyjna z informatyki 0 0 0 30 2 NIE
Pracownia algorytmiki szkolnej 0 0 60 0 4 NIE
Seminarium magisterskie 0 30 0 0 4 NIE
Język obcy 2 0 30 0 0 2 NIE
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią 0 1 0 0 0,2 NIE
Pierwsza pomoc przedmedyczna 0 3 0 0 0,5 NIE
Prawne aspekty pracy szkoły 0 2 0 0 0,3 NIE
Warsztaty z podstaw psychologii dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Warsztaty z podstaw pedagogiki dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Algebra 30 30 0 0 5 TAK
SUMA 60 156 90 60 30
Podsumowanie I rok 120 391 120 60 60

Rok II, semestr 3

Praktyka hospitacyjno-uczestnicząca z matematyki 0 0 0 30 2 NIE
Praktyka hospitacyjno-uczestnicząca z informatyki 0 0 0 30 2 NIE
Szkolna pracownia komputerowa 0 0 30 0 2 NIE
Moduł matematyczny II 30 30 0 0 5 TAK
Seminarium magisterskie 0 30 0 0 4 NIE
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty 0 20 0 0 1 NIE
Statystyka 15 15 0 0 3 NIE
Laboratorium zastosowań edukacyjnych z informatyki 0 15 0 0 2 NIE
Logika i programownie logiczne 30 30 0 0 5 TAK
Sztuczna inteligencja i jej zastosowania 15 0 30 0 4 NIE
SUMA 90 140 60 60 30

Rok II, semestr 4

Praktyka ciągła z informatyki 0 5 0 30 1,5 NIE
Praktyka ciągła z matematyki 0 5 0 30 1,5 NIE
Metodyka rozwiązywania zadań maturalnych z informatyki 0 0 30 0 3 NIE
Metodyka rozwiązywania zadań maturalnych z matematyki 0 30 0 0 3 NIE
Dydaktyka 0 0 30 0 3 NIE
Internet i bezpieczeństwo systemów komputerowych 15 0 30 0 3 TAK
Seminarium magisterskie 0 30 0 0 9 NIE
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 0 0 0 15 1 NIE
Warsztaty koncepcji nauczania 0 15 0 0 2 NIE
Moduł matematyczny III 15 15 0 0 3 NIE
SUMA 30 100 90 75 30
Podsumowanie II rok 120 240 150 135 60
240 631 270 195 120

Objaśnienie:

ISCED – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED) to system służący do gromadzenia, zestawiania i analizowania statystyk dotyczących edukacji, porównywalnych na szczeblu międzynarodowym.

Lista  przedmiotów do wyboru w ramach poszczególnych modułów.

Moduł matematyczny I

 • Elementy teorii grafów
 • Algorytmy grafowe

Moduł matematyczny II

 • Teoria liczb
 • Równania różniczkowe
 • Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej

Moduł matematyczny III

 • Funkcje analityczne
 • Topologia
 • Geometria różniczkowa

Fakultet programistyczny

 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie C++
 • Wzorce projektowe

Warsztaty z koncepcji nauczania

 • Koncepcja nauczania wyprzedzającego
 • Ocenianie kształtujące
 • Grywalizacja w edukacji

Laboratorium zastosowań edukacyjnych z informatyki

 • Programowanie Python w sterowaniu robotami
 • Szkolenia Akademia LEGO Education
 • CS Unplugged
 • Robotyka w edukacji