Nowy, innowacyjny program kształcenia

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki, realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, jako jedyny w Polsce od kilku lat przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli zarówno matematyki jak i informatyki. Zmiany treści oraz wymagań w Podstawie Programowej, projekty Standardów Nauczania, projekty Modelowego Programu Kształcenia Nauczycieli, oczekiwania wielu środowisk (dydaktycy, metodycy, nauczyciele, rodzice itp.), a także realna potrzeba zwiększenia roli praktyki w przygotowaniu do zawodu stały się przyczyną podjęcia zmian w organizacji oraz programie kierunku.

Studia z przyszłością

Rekrutacja do projektu

Musisz być studentem kierunku Nauczenie matematyki i informatyki, aby wziąć udział w projekcie

Rekrutacja

... Opiniowane materiały stanowią pierwszą w kraju propozycje programową kierunku nauczycielskiego, integrującego dwie, skądinąd bliskie sobie dziedziny. Jako takie będą mogły być zalecane innym uczelniom jako wzór do naśladowania.

prof. Maciej M. Sysło