Nowy, innowacyjny program kształcenia

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki, realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, jako jedyny w Polsce od kilku lat przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli zarówno matematyki jak i informatyki. Zmiany treści oraz wymagań w Podstawie Programowej, projekty Standardów Nauczania, projekty Modelowego Programu Kształcenia Nauczycieli, oczekiwania wielu środowisk (dydaktycy, metodycy, nauczyciele, rodzice itp.), a także realna potrzeba zwiększenia roli praktyki w przygotowaniu do zawodu stały się przyczyną podjęcia zmian w organizacji oraz programie kierunku.

Studia z przyszłością

Letnia Szkoła Dydaktyczna 2022

odbyła się w ramach projektu Nauczyciel – Mistrz – Innowator w dniach 4-7 lipca 2022 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

... Opiniowane materiały stanowią pierwszą w kraju propozycje programową kierunku nauczycielskiego, integrującego dwie, skądinąd bliskie sobie dziedziny. Jako takie będą mogły być zalecane innym uczelniom jako wzór do naśladowania.

prof. Maciej M. Sysło