Z dniem 31.12.2023 roku projekt został zakończony.