Wizyty studyjne

jako jedna z form szkolenia wyjazdowego, odbywać się będą w instytucjach oraz ośrodkach edukacyjnych, będą niepowtarzalną okazją do tego, aby poznać bliżej pracujące w nich osoby odpowiedzialne za nadzór, wsparcie oraz rozwój edukacji matematyczno–informatycznej dzieci i młodzieży oraz przyjrzeć się środowisku w jakim pracują, podzielić się spostrzeżeniami, wzbogacić wiedzę oraz zdobyć nowe doświadczenie.

Tutoring

jako dopełnienie masowej, klasycznej edukacji, będzie okazją do odkrycia talentów oraz rozwoju umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia w wybranym obszarze lub temacie. Będzie miał formę systematycznych około godzinnych spotkań tutora ze studentem, rozmów o wypracowywanych przez studenta materiałach i kształtowanych umiejętnościach, będzie formą budowy relacji mistrz-uczeń próbą kształtowania i wzmocnienia w obszarze naukowym bądź rozwojowym.

Letnia szkoła dydaktyczna

będzie okazją do pogłębienia, utrwalenia oraz wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach poprzez udział w seminariach i warsztatach oraz wielu innych zajęciach integrujących środowisko edukacyjne tj. nauczycieli szkolnych, nauczycieli akademickich – dydaktyków, pedagogów, matematyków i informatyków oraz studentów- przyszłych nauczycieli. Szkoła letnia organizowana będzie na początku wakacji letnich, zajęcia prowadzić będą metodycy, trenerzy nauczycieli oraz eksperci w obszarze edukacji matematyczno-informatycznej zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Warsztaty

to dodatkowe zajęcia, podczas których eksperci z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z matematyki oraz z informatyki na wszystkich poziomach edukacyjnych zaprezentują oraz umożliwią doświadczyć tego, jak wykorzystywać innowacyjne metody oraz formy pracy, a także nowoczesne narzędzia. Będzie to czas pogłębienia i poszerzenia horyzontów metodycznych przyszłego nauczyciela, wiązania teorii z praktyką.