Rekrutacja do aktualnie oferowanych aktywności

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zaplanowano następujące aktywności realizowane w ramach projektu:

  • tutoring naukowy lub rozwojowy
  • wizyta studyjna
  • letnia szkoła dydaktyczna

Nabór do nich odbywać się będzie na podstawie danych uzupełnionych w poniższym formularzu oraz pobranych z systemu teleinformatycznego Uczelni.

Uwaga:
Poniższy formularz wypełniają jedynie osoby będące uczestnikami projektu.

Elementy uwzględniane w rekrutacji

  • średnia z całego semestru
  • Średnia z bloku dydaktyka matematyki
  • średnia z bloku dydaktyka informatyki
  • średnia z bloku przedmiotów dyd-psych-ped
  • średnia z przedmiotów kierunkowych
  • dodatkowa aktywności edukacyjno/dydaktyczne

Udział w wizycie studyjnej

Udział w Letniej Szkole Dydaktycznej

Udział w tutoringu

Dodatkowe aktywności edukacyjno/dydaktyczne