Informacje niezbędne dla uczestników projektu

Dokumenty do pobrania

Deklaracja udziału w projekcie

Zasady rekrutacji

  1. Złożenie deklaracji wraz z dodatkowymi dokumentami (zaświadczenia o wolontariacie, udział w konferencjach) do 15 październikaprzedłużono do 21 października 2019
  2. Przygotowanie listy rankingowej
  3. Podpisanie dokumentów związanych z udziałem w projekcie

Wszystkie dokumenty należy składać do p. Justyny Glanowskiej – pok. A1-28